Gå til hovedindhold
Image
Fugl svævende højt over Kilens have.

Andelsboligforeningen "Bofællesskabet KILEN" er oprettet i februar 1987 med det formål at erhverve, opføre, eje og administrere ejendommen Østerhøj Bygade 131 - 171 i overensstemmelse med foreningens idégrundlag.

Bofællesskabet skal søge at kombinere fordelene ved individuelle boformer med fordelene ved mere kollektive boformer. Hovedideen er at skabe såvel de indholdsmæssige som de praktiske rammer for både individuelle og fælles aktiviteter beboerne imellem.

Beboerne skal forpligte sig til at deltage aktivt i bofællesskabet. Det er alles ansvar og opgave at medvirke til at fællesskabet fungerer bedst muligt, men alle forventes ikke at indgå fællesskabet på samme aktivitetsniveau til enhver tid.

Der skal skabes muligheder for udøvelse af et forpligtende aktivt samvær, der skal fungere som gensidig, social og menneskelig støtte for fællesskabetsbeboere.

Vi ønsker et bofællesskab, som i sin fysiske udformning og i kraft af beboernes holdning giver mulighed for

  • et tættere og mere forpligtende samvær end det der er lagt op til i traditionelt almennyttigt boligbyggeri og parcelhusbyggeri, men dog ikke så tæt som i kollektiver,
  • et bredere socialt netværk end det man har som enlig eller par,
  • et større fællesskab omkring de praktiske opgaver og dermed mere fritid,
  • at skabe nogle fælles traditioner for os selv og vore børn, som vi kan stå inde for, og som betyder noget for os,
  • en daglig udfordring til vores sociale forståelse og tolerance og krav til os om ansvarlighed for hinandens ve og vel,
  • at lære at bearbejde konflikter mellem enkeltpersoner og grupper i fællesskabet på en åben og rationel måde,
  • et fleksibelt boligmiljø, hvor det i højere grad er muligt at blive i miljøet, selv om sammensætningen i den enkelte familieenhed ændres,
  • at børnene i kraft af den daglige kontakt med mange voksne får en større tryghedscirkel og endelig,
  • at være et udgangspunkt for udadvendte aktiviteter i forhold til lokalområdet.

Ballerup, d. 15. februar 1987